söndag 7 februari 2016

Fröknäcke med Avokadosmör - Seeded Crispbreads with Avocado butter

När morgonen gryr så funderar jag ofta på hur man ska börja dagen på bästa sätt, är man ledig och har lite tid över så kan man alltid skapa något gott bröd. =)
 

Utsikt från mitt köksfönster


Det här är en liten annan variant på fröknäcke, de är tjockare än vanligt fröknäcke och går inte sönder så lätt som tunnare fröknäcke gärna gör.

4-6 portioner

5 dl Mandelmjöl
3 dl hela Linfrön
1 dl Pumpafrön
2 dl Solrosfrön
3 msk smält ekologisk Kokosolja (utan smak)
5 dl Vatten
Havssalt (efter smak)
Topping: Sesamfrön

Gör så här:

Sätt ugnen på 150 grader. Blanda alla torra ingredienser och häll över kokosoljan. Koka upp vattnet och blanda ned i skålen med de övriga ingredienserna. Salta efter smak.

Bred ut smeten på en plåt som har bakplåtspapper och strö över sesamfrön och havssalt.

Ställ in i nedre delen av ugnen i ca 1½ timme, öppna ugnen då och då för att släppa ut fukt.

När det ligger i ugnen så kan man förbereda avokadosmöret som passar riktigt bra till fröknäcke =)

Det här är en sats till ca 2 knäckemackor (stora sådana)

Gör så här:

1 Avokado (mogen)
1 Pressad Citron
Havssalt (efter smak)
I tsk smält kokosolja (utan smak)
1 Pressad vitlöksklyfta (om man vill)

Dela avokadon och gröp ur den. Lägg avokadon i en matberedare och pressa i citronen. Häll i den smälta kokosoljan och salta efter smak. Mixa ihop till en slät röra.

När fröknäcket är klart så kan jag njuta av den tillsammans med kaffe, te eller vatten och sen är jag redo att starta dagen =D

Kokosolja  = Naturliga fettsyror, Laurinsyra
Mandelmjöl  = Låg halt av Kolhydrater, E-vitamin, Kalcium, Omättat fett, Gott om fibrer, Proteinrik
Linfrö = Omega-3, Järn, Folat (b-vitamin) 
Pumpafrö = Zink, Magnesium, E-vitamin 
Solrosfrö = Folat (b-vitamin), Tiamin (b1-vitamin), Pyridoxin (B6-vitamin), Magnesium, Omega-6, E-vitamin 
Avokado = Enkelomättat fett, 14 mineraler, protein, 18 essentiella aminosyror, fibrer, karotenoider, omega-3, B, C, E, K- vitamin och mycket mer. En riktigt superfrukt =P 
Citron = C-vitamin

En varningens finger.. Ät aldrig krossat linfrö och hela linfrö med måtta, det blir giftigt i för stora mängder.

Translation

When the morning sun is rising I often wonder how to start the day in the best wayIf you have little time to spare, you can always create a good bread =). 

View form my kitchen =)This crackerlike bread made with sesame and sunflower seeds is really good. Suits both for breakfast and  dinner. It is a little different twist on this Crispbreads, they are thicker than usual crispbreads and will not break as easily as thinner crispbreads usally does.

4-6 Servings

5 cups almond flour 
3 cups whole Flax seeds 
1 cup Pumpkin seeds 
2 cups Sunflower seeds
3 tablespoons melted organic Coconut oil (no flavor)
5 cups water 
Sea salt  
Topping: Sesame seeds

Do this:

Preheat the oven to 150 degrees (302 Fahrenheit). Mix all the dry ingredients and pour over the coconut oil. Boil the water and mix into the bowl with the other ingredients. Salt to taste. 

Spread the batter on a baking sheet and sprinkle with sesame seeds and sea salt.Set in the lower part of the oven for about 1½ hours, open the oven to release moisture. 

When it is in the oven, you can prepare avocado butter that fits really well to crispbreads =)

This is a kit for about 2 sandwiches (big ones)
 


Do this: 

1 avocado (ripe)   
1 lemon 
Sea salt  
1 teaspoons melted coconut oil (no flavor) 
1 clove garlic (if you want) 

Split the avocado in two and scoop out the content. Add the avocado in a food processor and squeeze in the lemon. Pour in the melted coconut oil and salt to taste. Mix together until it is smooth.

When the crispbread is ready I can enjoy it along with coffee, tea or water, and then I'm ready to start the day = D

 
Coconut oil = natural fatty acids, lauric acid
Almond Flour = Low in Carbohydrates, vitamin E, calcium, Polyunsaturated fats, plenty of fiber, Protein
Flaxseed = Omega-3, Iron, Folate (vitamin B)
Pumpkin seeds = Zinc, Magnesium, Vitamin E
Sunflower = Folate (vitamin B), Thiamine (vitamin B1), pyridoxine (vitamin B6), Magnesium, Omega-6, Vitamin E
Avocados = Monounsaturated fat, 14 minerals, protein, 18 essential amino acids, fiber, carotenoids, omega-3, B, C, E, vitamin K and more. A really super fruit = P
Lemon = Vitamin C

 
A note of caution .. Never eat crushed flaxseed and eat whole flaxseed in moderation, it becomes toxic in excessive amounts.


söndag 18 oktober 2015

Kokosbollskaffe - Coconut Coffee

Kaffe är mitt livselixir och jag vill inta det varje dag. Jag ser till att det är ekologiskt eftersom jag inte vill att människor ska fara illa, eller miljön de befinner sig i. Har jag inte råd med kaffe som är rättvisemärkt, ekologiskt så får jag helt enkelt vara utan kaffe, jag skulle inte kunna dricka mitt kaffe med gott samvete när jag vet hur illa det kan se ut på plantagen.

Under kaffeskörden migrerar många människor till kaffedelstaten Minas Gerais i sydöstra Brasilien i hopp om att finna arbete. Arbetarna är oftast arbetslösa och säsongsarbetare, och väljer den industri som erbjuder mest arbete och högst lön. Det är vanligt att kaffearbetarna lämnas utan skor, skyddsutrustning eller tillgång till vatten. Kaffearbetarna är fattiga, och behöver sätta mat på bordet, och därför ställer de inte så många frågor. I Brasilien är det vanligt att arbetarna fångas upp i skuldslaveri, då plantageägarna påstår att de är skyldiga stora summor för kost och logi som arbetarna sedan tvingas arbeta av.  Risken för cancer bekräftas av flera experter, och det finns studier som visar att bönder som arbetar med kaffe löper tre gånger så stor risk att drabbas av cancer jämfört med resten av befolkningen. De löper också större risk att drabbas av depression, vilket resulterar i att risken för självmord är tre gånger så hög i kaffeindustrin. Problemet går bortom skyddsutrustning och lantarbetares hälsa, eftersom gifterna förorenar gårdarnas vattenkällor och sprider sig över de närliggande områdena.
En favorit som är återkommande i det här hushållet är "Kokosbollskaffe", att den fick det namnet beror på att smaken är just det. =)


2 Portioner:

6 dl ekologisk kaffe
2 ägg
4 matskedar ekologisk kallpressad kokosolja (med smak)

Gör så här:

Knäck i äggen och lägg i kokosoljan i en rostfri skål. Mixa med en mixerstav, eller visp. Brygg kaffet, häll det i skålen och mixa en gång till.

Drick direkt och ha ett bra samvete över att du alldeles nyss druckit något som både är fantastiskt gott, och nyttigt =)

Kokosolja = Naturliga fettsyror, Laurinsyra
Ägg= D-vitamin, E-vitamin, Folat, Selen

D-vitamin är ett av få näringsämnen som vi svenskar har svårt att få tillräckligt av. D-vitamin finns mest i fet fisk men också i ägg.
E-vitamin är en effektiv fettlöslig antioxidant och skyddar vitamin A och D och gör att de fleromättade fettsyrorna inte bryts ned i vävnaderna. De anses bidra till cellmembranens men också de röda blodkropparnas stabilitet. Vitamin E är viktigt för ett normalt immunförsvar.
Selen (Se) är en antioxidant och ingår i många enzymer som skyddar cellerna mot fria radikaler och oxidation. Selen samverkar med vitamin E och deltar i immunförsvaret.
Folat är ett vattenlösligt B-vitamin som är nödvändigt för cellernas ämnesomsättning och nybildningen av röda blodkroppar

Translation

Coffee is my elixir of life and I want it every day. I want it to be organic because I do not want people to come to harm or the environment they are in. If I can´t afford the coffee that is fair trade, organic, then I will simply have to be without coffee. I could not drink my coffee with good conscience, when I know how bad it can be at the plantation. 

During the coffee harvest many people migrate to coffee Minas Gerais state in the south east of Brazil in the hope of finding work. The workers are mostly unemployed and seasonal workers, and select the industry that provides the most work and maximum salary. It is common for coffee workers to be left without shoes, protective equipment or access to water. Coffee workers are poor, and they need to put food on the table, and that is why they don´t ask so many questions. In Brazil, it is common for workers to be trapped in debt bondage, where plantation owners claim that they owe large sums of money for food and accommodation by the workers, then they are forced to work it off. The risk of cancer is confirmed by several experts, and there are studies showing that farmers working with coffee are three times as likely to develop cancer compared with the rest of the population. They are also more likely to suffer from depression, resulting in the risk of suicide that is three times as high in the coffee industry. The problem goes beyond protective equipment and farm workers health because toxins pollute farms, water sources and spread over the surrounding areas.

A regular favorite in this household is "Coconut Coffee". The drink got that name because the taste is a mix between coffee and coconut. =)2 Servings
 
6 decilitre organic coffee 
2 eggs 
4 tablespoons organic cold pressed coconut oil (with flavor)

To do this:

Crack the eggs and add the coconut oil in a stainless steel bowl. Mix with a hand blender or whisk. Brew the coffee, pour it in the bowl, and mix it once again.

Drink immediately and have a good conscience about the drink you are just now drinking. Something that taste wonderfull and is useful =)

Coconut oil = natural fatty acids, Lauric Acid 

Eggs = vitamin D, vitamin E, folate, selenium
    Vitamin D is one of the few nutrients that we Swedes (the rest of the world need it to) have been difficult to get enough of. Vitamin D is found mainly in oily fish but also in eggs.

    Vitamin E is a fat soluble antioxidant effective and protect the vitamin A and D, and allows the polyunsaturated fatty acids to not brake down in the tissues. They are considered to contribute to the cell membrane but also the red blood cell stability. Vitamin E is important for a healthy immune system.

    Selenium (Se) is an antioxidant and is part of many enzymes that protect cells against free radicals and oxidation. Selenium interact with vitamin E and participate in the immune system.

    Folate is a water-soluble B vitamin that is essential for cell metabolism and formation of red blood cells

söndag 24 maj 2015

Chokladdryck - Cocoa

Ett spännande mellanmål till barnen (vuxna) som både är nyttig, god och utan socker =)4 portioner

6 dl mjölk av valfri sort
2 mogna ekologiska bananer (prickig bananskal = mogen)
4 tsk ekologisk kakao

Gör så här:

Mixa alla ingredienser under ett par minuter. Drycken ska bli fluffig och slät, då är den klar =) Servera direkt!

Banan = B-vitamin & Magnesium.
Komjölk = Kalcium, protein, D-vitamin, B12-Vitamin.
Kakao= Kalcium, järn, magnesium.

Ett varningens finger för kakao, se till att det är utan surhetsreglerande medel, kaliumbonat, natriumhydroxid (de sistnämnda är faktiskt kaustiksoda, vad det har i mat att göra kan man undra)

Gott sa barnen =) Delicious, said the children =)

 

Translation:
A great snack for the kids (adults) that is both nutritious, tasty and without sugar

4 servings

6 cups milk of any kind
2 ripe organic bananas ( spotted banana = mature )
4 teaspoons of organic cocoa

To do this:

Mix all the ingredients for a few minutes . The drink will be fluffy and smooth, then it is ready = ) Serve immediately !

Banana = vitamin B and magnesium.
Cow's milk = calcium, protein, vitamin D, vitamin B12.
Cocoa = calcium, iron, magnesium.

A note of caution for cocoa, make sure there is no acidity regulator,
potassium carbonate , sodium hydroxide ( the last is actually caustic soda, why it is in the food makes one wonder )